Acronkanoter
Tel: 0768-37 96 47

Hej och välkommen till Acronkanoter!


Kanoterna som är lätta, snabba och lättpaddlade!


Verksamheten är nere på grund av sjukdom.

Ny generalagent för Grey Owl Paddles i Sverige är
Esker Outfitters
www.esker.se


För garantiärenden eller frågor, skicka sms till:
0768 379647
Hälsninga Patrik Hast.